CroRace 2024

Informacije o prometu – CRO Race 2023.

23. svibnja 2024.

Za vrijeme trajanja utrke CRO Race, koja se održava od 26. rujna do 1. listopada, na prometnicama kojima se kreće utrka bit će na snazi privremena regulacija prometa na dijelu javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizacije. Iako se biciklistička utrka održava u uvjetima normalnog odvijanja prometa s povremenim zaustavljanjem prometa neposredno proje nailaska i prolaska biciklista, moguća su zaostajanja biciklista koji sudjeluju u manifestaciji, zbog čega je potrebno povećati oprez i obratiti pažnju na bicikliste u prometu.

Budući da trase utrke voze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, napominjemo kako će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 – 50 km/h. Obzirom da će staza biti osigurana od strane predstavnika MUP-a, neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa, pa samim time postoji velika vjerojatnost da će doći do kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama.

Detalji o prometu za svaku pojedinu etapu nalaze se niže.

ETAPE

ETAPA 1, PRIMOŠTEN – SINJ, 26. rujna 2023.

Privremena regulacija prometa na prvoj etapi Primošten-Sinj vrijedit će 26. rujna od 12:00 do 17:00 sati na cestama Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije na ruti: Primošten – Šibenik – Split – Sinj.

Trasa utrke dostupna je na poveznici https://www.strava.com/routes/3114462681347357128

STARTPRIMOŠTEN – Trg don Ive Šarića (Spomenik težaku)
TRASADon Ive Šarića (Primošten) – Bana Josipa Jelačića – Porat – D8 Splitska – Šibenska – Zagrebačka – Trg Stjepana Radića – Grgura Ninskog – Bana Josipa Jelačića – Porat – D8 Splitska – Dalmatinska – D8 Huljerat – D8 (Bilo-Strane) – Jakovljevići (Grebaštica) – (Brodarica) – D8 Južna magistrala – D58 Vrpoljački put – Put Bioca – Stjepana Radića (Šibenik) – Kralja Zvonimira – 113. šibenske brigade HV-a – D8 Ulica 72. bojne Vojne policije – D58 Vrpoljački put – D58 Donje Polje (Donje Polje) –D58 Vrpoljačka cesta – D58 Dabar D58 (Boraja) – D58 (Prapatnica) – 6112 Svetog Stjepana (Prgomet) – 6112 (Prgomet) – 67020 Cesta Domovinskog rata (Trolokve – Radošić) – 6098 – 6115 (Lećevica) – 6115 Ulica Domovinskog rata (Veliki Broćanac) – D56 Ivana Pavla II (Konjsko) – D56 Kočinje Brdo – D1 Belinovača – D1 Srednja Ozrna – D1 Gornja Ozrna – D1 Jamani – D1 Mačkovac – D1 Izvor Jadra – D1 Majdan – Bilice (Split) – D8 Ulica Zbora narodne garde – D410 Poljička cesta – D410 Ulica kralja Zvonimira – Zagrebačka ulica – Livanjska ulica – Ulica Domovinskog rata – D8 Ulica Zbora narodne garde (Klis) – 6253 Ulica Stjepana Radića (Solin) – 6253 Ulica kneza Trpimira – 6253 Ulica dr. Franje Tuđmana – 6253 Trg Grlo – D56 Kočinje Brdo – D1 (Dicmo) – D1 Ulica bana Jelačića (Sinj) – Splitska ulica – Alkarsko trkalište – Brnaška ulica – Vrlička ulica – D219 Vrlička ulica – D1 Ulica Filipa Grabovca – Suhač – 6105 Hrvace – 6287 Rumin – D219 Kameni most (Obrovac Sinjski) – D219 Ulica Domovinskog rata (Sinj) – Vukovarska  – Splitska ulica (CILJ)
CILJSINJ (Splitska ulica)

ETAPA 2, BIOGRAD NA MORU – NOVALJA, 27. rujna 2023.

Privremena regulacija prometa na drugoj etapa Biograd na Moru – Novalja vrijedit će 27. rujna od 13:30 do 17:30 sati na cestama Zadarske I Ličko- senjske županije na ruti: Biograd na Moru – Zadar – Pag – Novalja.

Trasa utrke dostupna je na poveznici https://www.strava.com/routes/3059585175160768146

STARTBIOGRAD NA MORU (Obala kralja Petra Krešimira IV)
TRASAObala kralja Petra Krešimira IV (Biograd na Moru) – Petra Svačića – D503 Petra Svačića – Šetalište kneza Branimira – Mihe Pracata – 63139 Zadarska – 63139 Put Primorja – 63139 Liburnska – D8 Jadranska cesta – D8 Sveti Petar na Moru – D8 (Sveti Petar na Moru) – D8 Dr. Franje Tuđmana (Sukošan) – D8 Jadranska cesta – D8 84. Gardijske bojne HV-Termiti (Zadar) – D8 4. Gardijske brigade – D8 Zagrebačka – D8 72. Bojne Vojne policije – D8 Zadarska (Murvica) – D8 Jadranska magistrala (Poličnik) – D106 (Posedarje) – D106 Paški most – D106 (Dinjiška) – D106 Zadarska (Pag) – D106 Evelina Maržića – D106 Riječka – D106 (Kolan) – (Novalja) – D107 Slatinska – D107 Obilaznica – 5151 Caskin put – D106 – D107 Slatinska – D107 Obilaznica (CILJ)
CILJNOVALJA (Hotel Olea – Burin bok)

ETAPA 3, OTOČAC – OPATIJA, 28. rujna 2023.

Privremena regulacija prometa na trećoj etapi Otočac – Opatija vrijedit će 28. rujna od 13:00 do 17:30 sati na cestama Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije na ruti: Otočac – Vratnik – Senj – Novi Vinodolski – Bribir – Čavle – Rijeka – Opatija.

Trasa utrke dostupna je na poveznici https://www.strava.com/routes/3114894253415341500

STARTOTOČAC (Ulica kralja Zvonimira)
TRASAD50 Ulica kralja Zvonimira (Otočac) – D50 Ruđera Boškovića – 59034 Petra Zrinskog – Fortička ulica – Zagrebačka ulica – Bartola Kašića – 5128 Stjepana Radića – D50 Kralja Zvonimira – D50 Ruđera Boškovića – D50 Ive Senjanina – D50 (Orovac) – D50 (Nikšića Most) – D23 (Vratnik) – D23 (Senj) – D23 Kapetana Knežića – D8 Stara cesta – D8 Filipa Vukasovića – D8 Riječka cesta – D8 Jadranska magistrala – D8 Milana Butkovića (Povile) – D8 Jadranska magistrala – D8 Senjska (Novi Vinodolski) – D8 Kralja Tomislava – D99 Mel – D99 Ugrini (Bribir) – D99 (Grižane) – D99 (Belobrajići) – D501 Mali Dol (Križišće) – 5059 (Praputnjak) – 5059 (Krasica) – 5059 (Sv. Kuzam) – 5205 (Kukuljanovo) – 5205 (Bujanovo) – 5205 Drage (Čavle) – D3 (Čavle – Vrh Čavle) – D3 (Buzdehanj) – D3 Matijan – D3 (Svilno) – D3 Kalina (Orehovica) – D3 Grobnička cesta – D3 Franje Račkoga (Rijeka) – D3 Školjić – D3 Titov trg – D3 Fiumara – D3 Jelačićev trg – D3 Scarpina – D3 Adamićeva – D3 Trpimirova – D3 Žabica – D8 Krešimirova – D8 Zvonimirova – D8 Liburnijska ulica – D8 Istarska – Opatijska – 5051 (Preluk) – 5051 I.M. Ronjgova (Opatija) – Dr. Ivana Poščića – D66 Nova cesta – Velog Jože – 5051 Maršala Tita (Slatina) – 5051 Maršala Tita – 5051 Rikarda Katalinića Jeretova – Dr. Ivana Poščića – D66 Nova cesta – Velog Jože – 5051 Maršala Tita (CILJ)
CILJOPATIJA (Obala maršala Tita – Slatina)

ETAPA 4, KRK – LABIN, 29. rujna 2023.

Privremena regulacija prometa na četvrtoj etapi Krk – Labin vrijedit će 29. rujna od 11:30 do 17:30 sati na cestama Primorsko-goranske i Istarske županije na ruti: Krk – Malinska – Krčki most – Viškovo – Poklon (Učka) Paz, Cerovlje – Pazin – Barban – Labin

Trasa utrke dostupna je na poveznici https://www.strava.com/routes/3054018389737724700

STARTKRK (Obala hrvatske mornarice)
TRASARiva (Obala hrvatske mornarice) (Grad Krk) – Stjepana Radića – 5131 Ulica narodnog preporoda – D102 – 5183 – 5108 – 58071 – 58071 (Risika) – 58069 – 58119 (Soline) – 58067 – 5087 (Rasopasno) – D102 – D104 – 58070 – 58089 – 5086 Dubašljanska (Malinska) – 5086 – D102 – 5084 Kralja Tomislava (Njivice) – 5084 Primorska cesta – D102 Krčki most – A7 Kvarnerska autocesta – 5215 Rijeka (Rujevica) – 5025 (Marinići) – 5025 (Viškovo) – 5021 – 5206 (Kastav) – 5019 – D8 (Jušići) – 58016 Rukavac – 5047 (Veprinac) – 5047 (Poklon) – D500 (Vranja) – 5046 (Brnci) – 5046 (Paz) – 5046 (Cerovlje) – NC 504600 Dubravica (Pazin) – Šetalište Pazinske gimnazije – NC500700 Ulica Jurja Dobrile – NC64 Ulica Jurja Dobrile – NC64 Drazej – NC501090 – 50109 (Katun Gračaški) – 50112 (Salamunišće) – 5077 (Barban) – D66 – 5103 (Labin) – 5081 Zelenice – 5081 Alda Negrija – Titov trg – 5081 Ulica Sveta Katarina – 5081 – 50150 – 5103 (Labin) – 5081 Zelenice – 5081 Alda Negrija – Titov trg (CILJ)
CILJLABIN (Titov trg)

ETAPA 5, CRIKVENICA – OZALJ, 30. rujna 2023.

Privremena regulacija prometa na petoj etapi Crikvenica – Ozalj vrijedit će 30. rujna od 9:30 do 15:30 sati na cestama Primorsko-goranske i Karlovačke županije na ruti: Crikvenica – Bribir – Jasenak – Ogulin – Josipdol – Generalski Stol – Duga Resa – Ozalj.

Trasa utrke dostupna je na poveznici https://www.strava.com/routes/3114895865177489464

STARTCRIKVENICA (Trg Stjepana Radića)
TRASATrg Stjepana Radića – (Crikvenica) – Ivana Skomerže – 5091 Frankopanska – 5091 Zidarska – D8 Zidarska – D8 Jadranska magistrala – 5062 – D99 (Gradac) – 5062 – 5093 – 5094 (Breze) – 5191 – 3254 (Jasenak) – 3254 (Puškarići) – D42 Stara cesta (Ogulin) – D42 Vladimira Nazora – D42 Bolnička ulica – D42 Ulica Sv. Roka – D42 Oštarije (Oštarije) – D42 Ogulinska ulica (Josipdol) – D23 Karlovačka – D23 (Čakovac Oštarski) – D23 (Skradnik) – D23 (Potok Tounjski) – D23 (Generalski Stol) – D23 (Zvečaj) – D23 (Duga Resa) – D3 – 3180 – 3179 – 3142 (Kameni most – Dobra) – 34037 – D6 (Netretić) – D6 (Ribnik) – D6 (Žakanje) – 34007 – D228 (Kamanje) – D228 (Ozalj) – D228 Cesta Zrinskih i Frankopana – D228 Kurilovac – 3297 Kurilovac – 3143 Trška cesta – Akademika Milana Heraka – Karlovačka cesta – D228 Karlovačka cesta – D228 – Slapno – D228 Mali Erjavec – 3143 – 3143 Trška cesta – Akademika Milana Heraka (Ozalj)
CILJOZALJ (Akademika Milana Heraka – industrijska zona)

ETAPA 6, SAMOBOR – ZAGREB, 1. listopada 2023.

Privremena regulacija prometa na šestoj etapi Samobor – Zagreb vrijedit će 1. listopada od 11:00 do 17.00 sati na cestama Zagrebačke županije i grada Zagreba na ruti: Samobor – Lučko – Velika Gorica – Sesvetski Kraljevec – Dugo Selo – Vrbovec – Sv. Ivan Zelina – Soblinec – Zagreb.

Trasa utrke dostupna je na poveznici https://www.strava.com/routes/3114618760871320632   

STARTSAMOBOR (Trg kralja Tomislava)
TRASATrg kralja Tomislava – Ulica Milana Langa (Samobor) – Mirnovečka – Svetonedeljska – D231 Ulica Grada Wirgesa – Ulica dr. Franje Tuđmana – 31097 Marijana Stilinovića (Sveta Nedelja) – 3061 Svetonedeljska ulica – Svetonedeljska cesta – 3066 Kerestinečka cesta – 31102 Kerestinečka cesta – 31103 Kerestinečka cesta – 3064 Ježdovečka ulica – D1-D3 Puškarićeva ulica (Zagreb – Lučko) – 1040 (Čvor Lučko) – Jadranska avenija – Rotor – Avenija Dubrovnik – 1038 Ulica Savezne Republike Njemačke – Zagrebačka cesta – Ulica Kneza Ljudevita Posavskog (Velika Gorica) – Ulica Matice Hrvatske – Trg kralja Petra Krešimira IV – Trg kralja Tomislava – Šetalište Franje Lučića – 3068 Rakarska – D408 Avenija Ivana Pavla II – D30 153. brigade – Selnice – 1029 Domovinski most – Radnička cesta – 1035 Slavonska avenija – A3-D3 Autocesta u smjeru Čvora Ivanja Reka – 10161 Industrijska (Strojarska) cesta – Ulica bedema ljubavi – 3034 Dugoselska ulica (Dugo Selo) – Josipa Zorića – Bjelovarska cesta – Zagrebačka ulica – 31039 – 31111 Stjepana Radića – 3076 – 3034 Greda – Luka – Zagrebačka ulica – Ulica Eugene de Pienessa – 31059 Kolodvorska ulica – 3288-31059 Ulica Brdo (Vrbovec) – 31059 Ulica poginulih branitelja – Trg Petra Zrinskog – Matije Gupca – 3034 Zagrebačka ulica – 3288 – D3 Ulica Vladimira Nazora (Sv. Ivan Zelina) – Trg Ante Starčevića – Blaževdolska ulica – Donjozelinska – Varaždinska cesta – Omladinska ulica (Soblinec) – Soblinečka ulica – A4-D3 Autocesta – 1035 Slavonska avenija (Zagreb) – 1032 Ulica Hrvatske bratske zajednice – 1031 Ulica grada Vukovara – 1032 Ulica Hrvatske bratske zajednice – Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Avenija Većeslava Holjevca – 1040 Avenija Dubrovnik – 1032 Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Avenija Većeslava Holjevca – Ulica hrvatske bratske zajednice – 1031 Vukovarska – 1032 Ulica Hrvatske bratske zajednice – Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Avenija Većeslava Holjevca – 1040 Avenija Dubrovnik – 1032 Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Avenija Većeslava Holjevca – Ulica hrvatske bratske zajednice – 1031 Vukovarska – 1032 Ulica Hrvatske bratske zajednice – Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Avenija Većeslava Holjevca – 1040 Avenija Dubrovnik – 1032 Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Avenija Većeslava Holjevca – Ulica hrvatske bratske zajednice – 1031 Vukovarska – 1032 Ulica Hrvatske bratske zajednice (CILJ)
CILJZAGREB (Hrvatske bratske zajednice – pored Zagrebačkih fontana i NSK)

Sve novosti
Ministarstvo turizma i sporta
HEP
Grad Zagreb
Janaf
Maslinica Hotels and Resort
Keindl
Europlakat
NEP
Croatel
Zagrebački holding
Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa
A.S.O.
HRT
SN
Cetina
Bilić-Erić Security
Vinistra
Rouvy
Policija Republike Hrvatske
HBS
Elite
HOO
UCI
Borbone Caffe
Lošinj Hotels & Villas
Carwiz 
On Running
Valamar
Ale
Hrvatska turistička zajednica
Made In The Skies
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Thomas Henry
Jadrolinija
Kety Travel
Hrvatska pošta
Jadran Hotels & Camps
Škoda