Sponzori / Sponsor

NP Krka

Nacionalni park „Krka“ prostire se na površini od 109 km², a obuhvaća najveći i najljepši dio toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Nacionalnim parkom proglašen je zahvaljujući geomorfološkim, hidrološkim i pejsažnim vrijednostima krajolika, sa sedrom kao temeljnim fenomenom. Skradinski buk, najpoznatiji slap na rijeci Krki, najduža je sedrena barijera u Europi. Na području Parka nalaze se i mnoge kulturnopovijesne zanimljivosti, poput arheoloških lokaliteta, srednjovjekovnih utvrda, spomenika etnografske i sakralne baštine i industrijske arhitekture itd.

Službena web stranica